B-Wurf (geb. am 07.09.2004)

Xylona's Bella Bojana
Katze
black-white
vergeben
Xylona's Bendix
Kater
black-white
vergeben
Xylona's Berryl
Kater
black-tabby/mc.-white
vergeben
Xylona's Buddy Buzandi
Kater
red-tabby/mc.-white
vergeben
Eltern

Ch. Karasjok's Cassandra

Merlin of Shorty Cats